informatiemiddagen

We hebben er daarom nu voor gekozen om twee middagen te reserveren en wel dinsdagmiddag 9 en donderdagmiddag 11 oktober. Op beide dagen zijn kinderen en hun ouders van 15.00 tot 16.00 uur welkom in de groep. De kinderen laten de ouders van alles zien waar ze mee bezig zijn en de ouders kunnen bij de leerkrachten terecht met vragen. Geen leerkracht dus die allerlei informatie over het schooljaar vertelt, maar je eigen kind die je laat zien waar het mee bezig is en wat het leuk vind in de groep. U kunt zelf kiezen op welke dag u komt of twee keer als u meerdere kinderen hebt, maar u kunt ook tussen drie en vier van groep wisselen.

We beseffen dat we door te kiezen voor middagen het een aantal ouders wat moeilijker maken, maar we denken toch dat we op deze manier meer ouders bereiken dan met het organiseren in de avonduren.

We hopen jullie dan ook in grote getale te zien volgende week dinsdag en donderdag.