Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie:             23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie:               25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:       19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Paasweekend:               29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie:                  29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag:    20 mei 2024
Zomervakantie:             22 juli 2024 t/m 30 augustus 2024

 

Studiedagen:

29 november 2023
12 februari 2024
28 maart 2024
5 juli 2024

Studiemiddagen (vrij vanaf 12:00 uur):

31 oktober 2023                                                                                                                                                11 januari 2024

Vrije middagen:

5 december 2023(vanaf 12:30 uur)                                                                                                                22 december 2023 (vanaf 12:00 uur)                                                                                                            18 juli 2024(vanaf 12:00 uur)

Calamiteiten dag:

19 juli 2024 *

* Als er gedurende het schooljaar geen calamiteit is waardoor de leerlingen vrij-af gegeven moet worden, zijn de leerlingen deze dag vrij.