Tevredenheid

Regelmatig voeren wij een leerling- en oudertevredenheidsonderzoek uit. De resulaten van deze onderzoeken worden besproken met de medezeggenschapsraad. De gegevens van dit onderzoek gebruiken wij om ons onderwijs nog beter vorm te geven. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van Vensters PO.

Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2023. Ouders waarderen ons onderwijs met een 8,3 en de leerlingen geven de school maar liefst een 8,8. Beide resultaten zijn ruim boven het landelijk gemiddelde.

Meer informatie vindt u op de pagina Scholen op de kaart.