Missie en visie

Innovatief onderwijs voor kleine wereldburgers

OBS Het Vogelnest is een ambitieuze vernieuwende buurtschool waar alle kinderen heel welkom zijn. Onze leerlingen wonen in een grote wijk met veel verscheidenheid en bewoners uit diverse landen. Mede daarom willen wij onze leerlingen begeleiden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die goed samenwerken en zich met lef en ondernemend presenteren.

De naam Vogelnest is mede bedacht en gekozen door de kinderen van de school. Het is een toepasselijke naam voor een school in de Vogelbuurt en het symboliseert ook wat we als school willen zijn: een warm en veilig nest waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waar we ze bijbrengen dat we moeten delen met elkaar, dat we moeten samenwerken en goed met elkaar moeten omgaan. We leren ze binnen die veiligheid ook dat ze zelfstandig moeten worden en verantwoordelijk zijn. Dat ze fouten mogen maken, maar ook mogen excelleren. Dat ze veel moeten bewegen. We geven ze alle basisvaardigheden die ze nodig hebben om verder te kunnen ontwikkelen.

Kortom: we zorgen ervoor dat ze, als ze uitvliegen, klaar zijn voor hun toekomst.

Gerelateerde pagina's: