Missie en visie

Missie:

Wij zijn een school waar kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) samenwerken. We respecteren elkaar en je mag zijn wie je bent. We bieden een veilige en vertrouwde plek, waar ieder kind de kans krijgt om zich op alle gebieden naar aanleg en vermogen te ontwikkelen.

Visie:

Op obs Het Vogelnest vinden wij het belangrijk dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn. Wij willen bereiken dat ieder kind kennis en vaardigheden opdoet die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkende wereldburger te worden. Een school waar kinderen in een veilige en vertrouwde sfeer kunnen leren, spelen en samenwerken. Dit in een uitdagende en inspirerende leeromgeving.

Kernwaarden Plezier en geluk:

Het is belangrijk dat kinderen gelukkig zijn en de school draagt daar zeker aan bij. Jezelf kunnen zijn en je goed voelen is voorwaardelijk om tot leren te komen. Ieder kind wordt gezien en gewaardeerd op school. Dit leidt tot groei in kennis, vaardigheden en talenten. Met elkaar zorgen we voor een veilige en vertrouwde sfeer op school. Uit het samenwerken halen we plezier, energie, motivatie en voldoening.

Samenwerken:

Vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 8 loopt samenwerken als een rode draad door onze school. De kinderen en het team leren mét en van elkaar. Het team blijft zich constant verder professionaliseren. Een goede samenwerking tussen school, ouder(s)/verzorger(s), kinderen en onze omgeving levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.

Ontwikkeling:

Wij geven onze kinderen de ruimte om te ontdekken wat hun passies en talenten zijn en hoe deze te ontwikkelen. We kijken met een positieve blik naar kinderen en hun ontwikkeling. We gaan uit van uitdagende doelen, passend bij het individuele niveau en belevingswereld van ieder kind. Daarbij stimuleren we dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.

Toekomstgericht:

Het onderwijs op Obs Het Vogelnest speelt in op eigentijdse ontwikkelingen. Kinderen worden voorbereid op de toekomst: een tijd waarnaast kennis ook vaardigheden centraal staan. Kinderen leren de 21e eeuwse vaardigheden, zoals bijvoorbeeld kritisch denken, oplossingsgericht werken, samenwerken, mediawijsheid en creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Onze Apple leeromgeving, wordt ingezet binnen ons onderwijs, waarbij het geïntegreerd is binnen het reguliere aanbod.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: