Speerpunten

De vier bouwstenen van ons onderwijs

De vier bouwstenen vormen de basis van het onderwijs op Het Vogelnest. We kunnen echter niet bouwen zonder het fundament. Dat fundament is de basiswaarde vertrouwen. We vertrouwen op elkaar. Hebben veel vertrouwen in onze leerlingen, ouders en collega,s en vanuit die waarde bouwen we aan goed onderwijs.

1. de basisvaardigheden
Kunnen lezen, rekenen en de Nederlandse taal beheersen bepaalt nog steeds het succes op school en in je latere loopbaan. Wij staan aan de basis van die ontwikkeling. Het is dus belangrijk dat we ieder kind laten groeien binnen deze vakken.

2. de vaardigheden van de 21ste eeuw
De maatschappij vraagt ook nog veel andere vaardigheden dan alleen de basis. Daarom willen we ook het kritisch denken, de creativiteit, ondernemerschap en het probleem oplossend vermogen trainen en ontwikkelen. Dit gebeurt voornamelijk binnen onze projectaanpak.

3. Wereldburgerschap
De wereld komt steeds dichterbij en als je daar je plek in wilt veroveren vraagt dat inzicht in wat in de wereld speelt (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer en culturele vaardigheden). Daarnaast moet je goed kunnen samenwerken en jezelf durven te presenteren. Ook deze thema’s komen in onze projectaanpak terug.

4. Gezondheid en sport
Een gezonde geest in een gezond lichaam zou ook een motto van Het Vogelnest kunnen zijn. Bewezen is dat de cognitieve prestaties van leerlingen beter worden naarmate ze gezonder en fitter zijn. Sportief zijn betekent echter ook goed met elkaar omgaan, weten dat er (spel)regels zijn waar je je aan moet houden en sociaal vaardig zijn. Ook daar besteden we veel aandacht aan.